Browsing: News

DJ Trong Nước

By

Mọi người thường hỏi: là một Dj có phải là một nghệ sĩ không? Đây là một câu hỏi khó. Chắc chắn, có một kỉ năng nhất định liên quan đến DJ’ing, nhưng điều đó có làm cho Dj trở thành một nghệ sĩ không? có kỉ năng liên quan đến việc lái xe nhưng không ai gọi lái xe là một hình thức nghệ thuật. Nó có giống như sự thật về DJ’ing không?